Pon-Pet 09:00 - 15:00 sport.dpc@delo.si 01 47 37 678

Program

Program konference

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe v programu.

Konferenca bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik.

 • Šport kot posel

  8. september 2020

 • Šport predstavlja bistven vidik življenja milijonov Evropejcev in pomembno vpliva na gospodarstvo držav članic EU, skupne vrednote in občutek evropske identitete. Šport je sestavni del življenja milijonov Evropejcev. Podpora športu krepi kohezijo skupnosti, povečuje socialno vključenost in vodi k okrepljenemu občutku evropske identitete. Šport je tudi ključni vidik držav članic in širše evropske ekonomije; sektor športa zaposluje milijone evropskih državljanov in ustvarja milijarde prihodkov. Šport je torej pomemben del tega, kar pomeni biti evropski.
  (URL: https://ec.europa.eu/sport/about_en)

  Družbena vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, promocijo Slovenije in gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, je eno od pomembnih področij prostovoljnega dela ter dejavne udeležbe v družbi, krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji. Šport je del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski pogoji
  (URL: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/sport/)

 • Zakaj verjamemo, da so športna sponzorstva enako pomembno poslanstvo podjetja kot ustvarjanje dobička (panel družbena odgovornost)
  Moderira
  dr. Maja Zalaznik, EF Ljubljana

 • Z vzpostavitvijo Smernic sponzorstev in donacij Skupine SIJ do leta 2022 ima največji slovenski jeklar jasne usmeritve, kaj podpira in proaktivno definiran portfelj športnih partnerstev. Izbrana regionalna partnerstva na Ravnah na Koroškem in na Jesenicah, od koder prihaja večina od skoraj 4.000 zaposlenih, njihove družine ter mladi, potencialni sodelavci, omogočajo neposredno aktivacijo in pozitivno izkušnjo z znamko. Edinstvenost sponzorske strategije Skupine SIJ je usmerjenosti v lokalne skupnosti in ne na B2B jeklarski trg, v zaposlene, družine, njihove sorodnike in mlade, za katere si želijo, da bi v prihodnje (p)ostali njihovi sodelavci.

  Optimizacija sponzorskega portfelja omogoča sredstva za aktivacijo in poenoteno komunikacijo skozi projekt Jeklena volja. Ideja je izpeljana iz jekla, ki je nepogrešljiv tudi v športu in športni infrastrukturi. Skupina SIJ prebuja jekleno voljo, stanje človeškega duha, nujno za premagovanje izzivov in doseganje ciljev v življenju in športu.

  Skupina SIJ je za izjemno visoko raven strateškega načrtovanja in premišljen pristop k aktivaciji sponzorstev lani prejela tudi posebno nagrado žirije SPORTO.

 • V podjetjih, ki ustvarjajo proizvode in storitve za končne potrošnike (B2C), je moč blagovne znamke eden ključnih faktorjev uspeha na trgu.

  Športna sponzorstva so izjemno pomemben gradnik prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke. Cilji podjetja morajo biti pri izvajanju sponzoriranja usklajeni s pričakovanji njegovih končnih potrošnikov in kupcev. Končni potrošniki danes izredno cenijo družbeno odgovorna ravnanja, pa tudi iskrene in navdihujoče zgodbe, ki jih v veliki meri generira le šport in njegovi akterji. Prav povezovanje vrednot podjetja in njegove blagovne znamke z vrednotami sponzoriranca, je zato ključen dejavnik pri uspešni marketinški zgodbi.

  Učinki športnih sponzorstev so konkretni in merljivi. Vendar pa sponzorstvo samo po sebi ni dovolj. Podjetje mora nameniti ustrezna dodatna sredstva tudi za aktivacijo sponzorstva. Tako se učinek sponzoriranja na rast prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke, pa tudi na rast prodaje, bistveno poveča.

  Za optimalen učinek športnih sponzorstev je ključna celovita marketinška strategija, ki hkrati, ko gradi prepoznavnost in zvestobo blagovni znamki, tudi konkretno in uspešno povečuje prodajo ter tako sinhronizira dolgoročne in kratkoročne cilje ter koristi za podjetje.

 • Sponzorski odnos v Skupini Triglav razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemen napredek za sponzorja, prejemnika in širšo družbo. Skladno s smernicami za upravljanje sponzorstev in donacij pri izbiri partnerjev, med njimi tudi športnikov in športnih prireditev, ki postanejo naši sponzoriranci, iščemo priložnosti in možnosti za krepitev naše blagovne znamke in ugleda podjetja na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, hkrati pa s sodelovanjem s posamezniki in organizacijami dobimo platformo za ponudbo obstoječim in potencialnim zavarovancem, skrbimo za razvoj okolja, v katerem poslujemo, ter se tako približamo strankam, obiskovalcem in poslovnim partnerjem.

  Pozitivni učinek krepitve prepoznavnosti in naklonjenosti na področju športa si prizadevamo pretvarjati v uspešne zgodbe, pri tem pa sledimo zastavljenim trženjskim in komunikacijskim ciljem, ki so skladni s strateškimi usmeritvami.

  S partnerji in drugimi deležniki, ki so vključeni v sponzorske aktivnosti, želimo vzpostaviti enak odnos, kot ga imamo z našimi zavarovanci. Skozi sponzorski odnos se torej kaže tudi kultura naše družbe, ki jo predstavljajo spoštovanje, odgovornost in družinski pristop.


 • Uskladitev sponzorskih in komunikacijskih strategij, razpravljanje o poslovnih modelih in iskanje inovativnih pristopov za pridobivanje več od partnerstev ter pregled sprememb v načinu merjenja uspešnosti.

 • V globalnem in digitalnem okolju, kjer se svet bliskovito spreminja, so športne zgodbe pomembno strateško vprašanje na ravni podjetja in države. Šport s svojo tradicijo, zgodovino in zgodbami o odličnosti posameznikov in narodov pomembno prispeva h kulturi odličnosti posameznih podjetij. Kjer so zgodbe, so navijači, kjer so navijači, so kupci, kjer so potrošniki, so blagovne znamke, ki podpirajo uspešne, zmagovalne zgodbe.
  Moderira
  dr. Milena Fornazarič, Arista Plus, d.o.o.

 • Zelo pomemben del odnosov med sponzorji in športniki so vzajemne koristi. Poleg emocionalnih pa morajo biti na strani sponzorjev izpolnjeni tudi racionalni poslovni oziroma komunikacijski cilji. Kvalitetno izvršno odločanje oz. upravljanje z investicijami v blagovne znamke zahteva verodostojno metriko, ki bo športnike in korporacije popeljala v vzajemen uspeh na tekmovanjih in relevantnih trgih.

 • Zelo pomemben del odnosov med sponzorji in športniki so vzajemne koristi. Poleg emocionalnih pa morajo biti na strani sponzorjev izpolnjeni tudi racionalni poslovni oziroma komunikacijski cilji. Kvalitetno izvršno odločanje oz. upravljanje z investicijami v blagovne znamke zahteva verodostojno metriko, ki bo športnike in korporacije popeljala v vzajemen uspeh na tekmovanjih in relevantnih trgih.

  Podjetje Press clipping se več kot 20 let poleg spremljanja medijev ukvarja tudi z merjenjem učinkov komunikacij, oziroma v kontekstu športnih sponzorstev tudi z merjenjem finančnih učinkov pojavljanja športnikov v medijih.

 • Sponzorstvo ni več nakup znaka na panoju, temveč je pomembna poslovna odločitev. Odločitev, ki skladno s strategijo podjetja to umešča med ciljni krog kupcev, novih kupcev, sledilcev, somišljenikov in ne nazadnje deležnikov, ki bodo vplivali na poslovno strategijo v prihodnosti. Šport je eno od ključnih področij, pravzaprav najbolj konkurenčen trg za sponzorske, medijske in druge pravice, ki izhajajo iz določene dejavnosti. Šport ni le eno od največjih civilno družbenih skupin, na področju trženja je resen posel. Tega dejstva se zavedajo tako športne organizacije kot podjetja, ki se odločajo za vlaganje svojih sredstev v določena civilno družbena področja. Šport je z opisano raznolikostjo edinstvena platforma za umeščanje strategije gospodarskih družb na prodajno-produktni, projektni in korporativni ravni.

  Športna loterija je skladno s trenutno strategijo šport izbrala kot ključno deležniško področje za izvajanje strategije. Športna loterija je za slovenski šport. To dokazuje s sponzoriranjem in partnerskim sodelovanjem s številnimi, tudi največjimi slovenskimi športnimi zvezami. Slovenske nacionalne panožne športne zveze so ključni integrator slovenskega športa. Skrbijo, da je prirejanje športnih tekmovanj odgovorno, da je šport za vse deležnike varen, da se pojavlja primerno in da se preprečujejo vsa ravnanja, ki bi lahko škodovala integriteti športa ali pa so v nasprotju s pravili.

  Prav tako si Športna loterija kot eden izmed dveh imetnikov koncesije za prirejanje klasičnih iger na srečo prizadeva, da pri svojem delovanju sledi temeljem odgovornega prirejanja, varnega igranja, primernega oglaševanja in preprečevanja nelegalnih aktivnosti. Svoje temelje Športna loterija že tretje leto izvajanja svoje strategije utrjuje v partnerstvu s slovenskim športom. Na konferenci bomo predstavili več primerov, kako skupaj s slovenskim športom dosega poslovne in strateške cilje.

 • Naslov konference je šport je posel, a v Ljubljanskih mlekarnah dodajamo, da posla brez športa ni. Pa ne le zato, ker je Alpsko mleko že dolga leta sponzorsko povezano z alpskim smučanjem, ampak tudi zato, ker šport v mnogih pojavnih oblikah prežema našo organizacijo. Od rednih udeležb sodelavcev na športnih prireditvah, podpore internemu športnemu društvu, tradicionalnih športnih iger za vse sodelavce, pa tudi razvoja izdelkov, ki so namenjeni regeneraciji po vadbi. Šport ni samo priložnost za oglaševanje, je lahko tudi motivator sodelavcev in ena od oblik promocije zdravja na delovnem mestu.

 • Šport je posel, ki se povezuje tudi na globalnih svetovnih dogodkih in utrjuje prepoznavnost države na svetovnem gospodarskem zemljevidu.
  Moderira
  Marjana Kristan, Delo d.o.o.

 • Šport je resna komponenta poslovanja, tudi z vidika družbene odgovornosti, skrbi za zaposlene, pa tudi pozitivnega vpliva na razpoloženje v družbi, v kateri živimo in poslujemo. Športni uspehi ljudi navdušujejo in povezujejo. Zato Atlantic Grupa v šport vlaga intenzivno in fokusirano, ker smo tako bolj učinkoviti. Učinkov pa ne vrednotimo samo z ekonomskimi kazalniki. Športne vrednote, kot so: zdrav življenjski slog, druženje, trdo delo, vztrajnost, pripadnost, fair play, zdravo doživljanje tako uspehov kot porazov, želimo približati ljudem, še posebej mladim. Naši zaposleni so v sklopu Atlantic Grupe ustanovili več kot dvajset športnih klubov, ki se udeležujejo različnih tekmovanj, med drugim tudi vsakoletnega Atlanticovega športnega vikenda, kjer se ekipe pomerijo med seboj. Športni uspehi pa prinašajo, ne nazadnje, tudi veliko veselja in pozitivne energije med ljudi.

 • Koncern Kolektor je edina slovenska družba, ki ima proizvodno podjetje v Koreji – Kolektor Sinyung. Zato smo se odzvali na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije, da postanemo sponzor slovenske hiše na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Projekt slovenske hiše smo podprli tako finančno kot organizacijsko. Sodelovali smo pri izboru prostorov v Koreji in pri pridobivanju drugih podpornikov projekta. Svojo vlogo na zimskih olimpijskih igrah lahko označimo kot pozitivno. Na ogled in druženje v slovenski hiši smo povabili poslovne partnerje ter jim predstavili lepote Slovenije in okrepili sodelovanje ali pa navezali nove poslovne vezi. Imeli smo kar nekaj poslovnih sestankov, ki jih, če nas na olimpijskih igrah ne bi bilo, najverjetneje ne bi imeli.

 • Olimpijske igre so največji športni dogodek na svetu. Medtem ko športniki na olimpijskih igrah največkrat stremijo k popolnosti svojih nastopov in čim boljšim rezultatom, pa največji športni dogodek na svetu že dolgo presega športne okvire. Aktivnosti, ki se dogajajo ob igrah so prav tako pomembne kot tiste, ki se dogajajo na športnih tekmovališčih. Sestavni del predstavitve Slovenije na olimpijskih igrah je že vrsto let projekt Slovenska hiša. Poleg odličnih rezultatov slovenskih športnikov, ki se iz največjih tekmovanj vračajo z medaljami je za promocijo Slovenije pomembna tudi predstavitev v obliki Slovenske hiše. Tam se zbirajo najpomembnejši predstavniki športnih panog, olimpijskih komitejev, gospodarstveniki ter naključni obiskovalci, ki imajo tako priložnost spoznavati Slovenijo. Slovenska hiša je v času med olimpijskimi igrami središče športnega, turističnega, gospodarskega in kulturnega dogajanja vseh ljubiteljev Slovenije ter tako skrbi za redno informiranje domače in tuje javnosti o Sloveniji. Prvič bo v Slovenski hiši v Tokiu tudi studio nacionalne televizije z vsakodnevnimi neposrednimi javljanji. Na olimpijskih igrah v Tokiu, julija in avgusta leta 2020, bo Slovenska hiša zaživela v samem srcu Tokia, v okrožju Ginza. Na podlagi izkušenj iz preteklih projektov in v luči pred kratkim podpisanega trgovinskega sporazuma med Japonsko in Evropsko unijo smo prepričani, da Slovenska hiša v času olimpijskih iger ponuja odlične možnosti za ustvarjanje novih in poglabljanje že vzpostavljenih gospodarskih stikov.

Pohitite s prijavo.

Število zgodnjih kotizacij je omejeno.

Konferenca se začne čez